Nitro 24" Çift Amort. 21V Bisiklet Mavi

Nitro 24" Çift Amort. 21V Bisiklet Mavi
Ürün Kodu: 476606

SATIŞ FİYATI:
419,90 KDV DAHİL
Geçici olarak temin edilememektedir.
Nitro 24" Çift Amort. 21V Bisiklet Mavi

GARANTİ ŞARTLARI
1)Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve tüketiciler için 2 yıldır.
2)Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
3)Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin korunması Hakkında Kanunun 11’inci maddelerinde yer alan a-Sözleşmeden dönme, b-Satış bedelinden indirim isteme, c-Ücretsiz onarılmasını isteme haklarından birini kullanabilir.
4)Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı işçilik masrafı değiştirilen parça modeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üreticiye veya ithalatçıya karşı da kullanabilir.
5)Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanılması halinde malın;
-Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
-Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
-Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında, tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misil ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez.
Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müesseseleri sorumludur.
6)Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, üretici veya ithalatçı malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
7)Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
8)Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
9)Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir. Teslimat Bilgileriniz
Sepet Özetiniz
Toplam Tutar: