CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. olarak benimsemiş olduğumuz İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası, insana ve içinde yaşadığı çevreye duyulan saygıya dayanmaktadır. Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı temin etmektir. En önemli hedeflerimiz ise tüm çalışanlarımızı ve içinde bulunduğumuz çevreyi, işkolumuzun olası risklerine karşı korumaktır. Bu doğrultuda;

  • İşyerlerimizde; iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek emniyetsiz durum ve hareketleri, olası kaza risklerini, etkin bir Risk Değerlendirmesi yaparak önceden tespit etmeyi ve ortadan kaldırmayı,
  • İşyerlerimizde; iş kazası ve meslek hastalığına sebep olabilecek riskleri tespit edip, her seviyedeki çalışanların, alt yüklenicilerin, ziyaretçilerin, müşterilerin sağlık ve güvenliklerini temin etmeyi, kendilerine ait ileride doğabilecek her türlü maddi ve manevi kayıpları azaltmayı,
  • Çalışanlarımızı iş sağlığı ve güvenliği alanında eğitmeyi ve iyi bir iş sağlığı ve güvenliği bilincine erişmelerini sağlamayı,
  • İşyerlerimizde; personelimizin, alt yüklenicilerin, ziyaretçilerin sağlık ve güvenliklerini temin etmek için, yürürlükte bulunan İSG mevzuatlarına ve İSG ile ilgili diğer gerekliliklere uygun olarak her türlü tedbiri almayı, araç gereç ve Kişisel Koruyucu Donanımları bulundurmayı, gereğinde kullanılmasını sağlamayı,
  • İşyerimizde hizmet veren alt yüklenicilerin, şirketimizin koymuş olduğu iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kurallara uymalarını sağlamayı,
  • Şirketimizin İSG uygulamaları açısından, faaliyet gösterdiğimiz sektör nezdinde örnek bir şirket haline getirmeyi, 
  • Sektörümüzde gerçekleşen gelişmeleri göz önüne alarak, gelecekte karşılaşılabilecek olası durumları bugünden tahmin etmeyi, sürekli gelişmeyi ve durumumuzu gözden geçirmeyi, 

Bu doğrultuda kurulmuş ve yürütülmekte olan İSG Yönetim Sistemimizin sürekliliğini sağlamayı, İSG politikamız olarak taahhüt etmekteyiz.