CarrefourSA sıfır atık projesini desteklemekte, atıklarını ayrıştırarak geri dönüştürmektedir.

Sürdürülebilir çevre duyarlılığını gözeten bir bilinçle mağazalarımızda oluşan atıkların geri dönüşümü için birçok faaliyet gerçekleştirilmektedir. 2021 yılında uygulamaya geçecek olan sıfır atık sistemi için yaklaşık 100 mağazamızda sıfır atık projesini destekleyen atık getirme merkezleri kurulmuştur. Marketlerimizde atık değeri taşıyan kâğıt, metal, plastik, bitkisel yağ, pil vb. ürünleri ayrıştırarak toplanmakta, lisanslı geri dönüşüm firmalarına ileterek bertaraf edilmesine katkı sağlanmaktadır. Market olarak üretimden çıkan ya da müşterilerden gelen atık bitkisel yağların lisanslı geri dönüşüm firmasına verilerek biodizele dönüşümü sağlanmakta, yer altı su kaynakları ile denizlerimizin temiz kalmasına katkı sağlanmaktadır. 2019 yılında mağazalardan yaklaşık 15 ton atık yağ toplanarak biodizele dönüştürülmüştür.

Bir diğer atık ürün olan pilleri toplayıp geri dönüşüm firmasına vererek içeriğinde bulunan bazı değerli metallerin geri dönüştürülüp ülke ekonomisine kazandırılmasına katkıda bulunulmaktadır. Kâğıt, metal ve plastik atıklar da lisanslı geri dönüşüm firması aracılığıyla geri dönüştürülerek ekonomiye ve doğaya katkı sağlanmaktadır. 2019 yılında özmarkalı ürünlerde 1.486 ton plastik ağırlıklı, 359 ton kağıt ağırlıklı 61 ton cam ve 65 ton metal ağırlıklı malzeme geri dönüştürülerek çevreye kazandırılmıştır.

“ARI VARSA HAYAT VAR” PROJESİ İLE DOĞRU VE KALİTELİ BALIN ADRESİ CARREFOURSA

CarrefourSA, arıcılık ve bal üreticiliğinde verdiği eğitimlerle kovan verimliliğini artırarak yerel üretime destek vermek ve arıcılık mesleğini gelecek nesillere taşımak amacıyla Arı Varsa Hayat Var Projesi’ni başlatmıştır.

Arı Varsa Hayat Var projesi çerçevesinde kadın arıcıların sayısı artırılarak istihdama katkı sağlanırken ürün güvenliği ve izlenebilirliği sağlanmış doğru ve kaliteli ballar, müşterilerle buluşmaktadır.

Proje kapsamında, Adana, Ardahan ve Kars’ta 40’ı kadın olmak üzere 200 arıcıya toplam 20 gün teorik ve pratik eğitimler verilmiştir. Bunun yanı sıra reyonlarda bulunan ballar test edilerek bal ürün grubunda kalite kontrol mekanizması güçlendirilmiştir.

CarrefourSA özellikle Ardahan ve Kars’taki faaliyetleriyle kırsal kalkınmaya, dolayısıyla da sürdürülebilir tarıma destek olmaktadır. Biyoçeşitliliği koruyarak işlenmeyen tarım alanlarının değerlendirilmesini sağlamaktadır. Böylelikle bölgeyi hareketlendirerek kalkınmasına katkı sağlamakta, yeni istihdam imkanları oluşturularak bölgeye olan talebi artırmaktadır.

DÜNYANIN İLK GERİ DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ ŞAMPUAN ŞİŞESİ CARREFOURSA MARKETLERİNDE

CarrefourSA sürdürülebilir bir çevre sayesinde gelecek nesillere temiz bir dünya bırakmak için atılan adımları önemsemektedir. Bu çerçevede P&G’nin sularımızın kirliliği ile ilgili mücadeleye dikkat çekmek amacıyla global çapta başlattığı projeye destek vermektedir.

Proje kapsamında Head&Shoulders, kıyılardan toplanan plastik atıklardan ‘Dünyanın İlk Geri Dönüştürülmüş Şampuan Şişesi’ni üretmiştir. Bu şişeler CarrefourSA marketlerinde satışa sunulurken kampanyaya destek olmak isteyen müşteriler için CarrefourSA marketlerinde plastik atık toplama üniteleri de yerini almıştır.

Projenin devamında kıyılarımızın kirliliğine dikkat çekmek isteyen Head&Shoulders, Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) ile sahillerimizden atık toplama etkinliği gerçekleştirmiştir. Toplum Gönüllüsü gençler sonrasında, P&G Kafkasya ve Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, TOG Genel Müdürü Jülide Erdoğan ile bir araya gelerek toplanan atıkların ayrıştırılarak geri dönüşümüne katkı sağlamıştır.