text.skipToContent text.skipToNavigation

Nitro 24" Çift Amort. 21V Bisiklet Mavi

Bu ürün için henüz yorum yapılmadı.
429,90 TL
adet

"Nitro 24" Çift Amort. 21V Bisiklet Mavi


GARANTİ ŞARTLARI
1)Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve tüketiciler için 2 yıldır.
2)Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
3)Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin korunması Hakkında Kanunun 11’inci maddelerinde yer alan a-Sözleşmeden dönme, b-Satış bedelinden indirim isteme, c-Ücretsiz onarılmasını isteme haklarından birini kullanabilir.
4)Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı işçilik masrafı değiştirilen parça modeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üreticiye veya ithalatçıya karşı da kullanabilir.
5)Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanılması halinde malın;
-Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
-Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
-Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında, tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misil ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez.
Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müesseseleri sorumludur.
6)Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, üretici veya ithalatçı malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
7)Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
8)Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
9)Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir. 
"

Yorumunuz için teşekkür ederiz. Yorumunuz ekibimiz tarafından onaylandıktan sonra görüntülenebilecektir. Yorum Yapabilmek İçin Siteye Giriş Yapmanız Gerekmektedir

  İade Değişim Koşulları | E-ticaret


  • ALICI, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşme konusu ürünün/ürünlerin kendisine veya gösterdiği adresteki kişi veya kuruluşa tesliminden itibaren 14 (ondört) gün içinde sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.

  • Cayma hakkının kullanılması için cayma hakkının kullanıldığına dair bu süre içinde SATICI'ya, e-mail ya da telefon ile bildirimde bulunulması gerekmektedir.

  • Tüketicinin, cayma hakkını kullanması halinde, 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ürünün/ürünlerin ve ürüne/ürünlere ait fatura aslının ve teslimata dair kargo teslim tutanağının SATICI’ya iade edilmesi zorunludur. Cayma bildirimi ile birlikte bu belgelerin SATICI’ya ulaşmasından sonraki 10 (on) gün içinde ürünün/ürünlerin bedeli ALICI’ya masraf yüklemeksizin iade edilir.

  • Cayma bildiriminin SATICI’ya ulaşmasından itibaren 20 (yirmi) gün içerisinde de ALICI’ya teslim edilen ürün/ürünleri geri alınır. Bu halde, ürünün/ürünlerin SATICI’ya iadesi kargo ile yapılır ve bu durumda kargo ücreti ALICI’ya aittir.

  • Teslim alınmış olan malın değerinin azalması veya iadeyi imkânsız kılan bir nedenin varlığı cayma hakkının kullanılmasına engel değildir. Ancak değer azalması veya iadenin imkânsızlaşması tüketicinin kusurundan kaynaklanıyorsa ALICI, SATICI’ya malın değerini veya değerindeki azalmayı tazmin etmeyi kabul ve beyan eder.

  • Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler:

  Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik uyarınca, gazete, dergi gibi kısa süreli yayınlar, gıda maddeleri, içecek ve diğer günlük tüketim maddeleri için sağlanan ürünler, tek seferde kullanılan ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar ile niteliği itibari ile geri gönderilmeye elverişli olmayan, hızla bozulma veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan ürünlerde, ALICI cayma hakkını kullanamaz.

  • Yazılım, program, DVD, VCD, CD ve kasetler, bilgisayar, kırtasiye sarf malzemeleri, ses ve görüntü kayıtları ile yukarıda sayılan kapsamda bulunmayan kozmetik ürünlerde ancak ambalajın açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartıyla ALICI tarafından cayma hakkı kullanılabilecektir.

  • Tüm iadeler orijinal ambalaj ve kutu ile yapılmalıdır. Cep telefonları kutusu garanti belgesi kaşelenmek suretiyle açık gelmekte olup, bu husus iade sebebi olarak kabul edilmez. Elektronik ürün ve cep telefonları yetkili servis garantisi ile satılmaktadır.

  Önerilen Ürünler