GIPTA 107-ETK 2021 AJANDA 17X24 K.KAHV #30308586 | CarrefourSA